Tjänster

Pendens Juridik företräder och lämnar juridisk rådgivning till både företag och privatpersoner.

 

Våra kunniga och prestigelösa jurister kan hjälpa dig med det mesta inom juridiken. Hos oss får du alltid en personlig direktkontakt med den jurist som arbetar med ditt ärende. Vi arbetar för att vara så tillgängliga som möjligt för våra klienter.

 

Den som anlitar våra jurister kan känna sig säker på att få höra vår uppriktiga juridiska syn på ärendet och vår bedömning av dina möjligheter att nå framgång. Detta innebär att vi kan komma att avråda dig från att driva ärendet vidare. Förutom rättsliga utgångspunkter beaktas även ekonomiska risker och tid.

 

Fastän vi är baserade i Stockholm lämnar vi rådgivning och företräder klienter över hela Sverige. Många ärenden går utmärkt att sköta på distans, d.v.s. per telefon, e-post och vanlig post. Givetvis reser vi till domstolar, förlikningsförhandlingar och liknande när så krävs.

 

Personer bosatta utomlands och utlandsstationerade företag är också välkomna att kontakta oss.

Har du hamnat i tvist? Kontakta oss, 08-546 01 777.

Tvist

Att hamna i tvist kan vara påfrestande på många sätt. Ett företags fortlevnad kan stå på spel. En privatperson kan hamna i en arvstvist där man tvingas tvista mot sina närstående. En arbetstagare som blir uppsagd från sitt arbete på felaktiga grunder hamnar i tvist med sin arbetsgivare. Myndigheter och andra institutioner kan göra fel som får långtgående konsekvenser. Juridiska tvistigheter kan pågå under lång tid, ibland flera år. Vi på Pendens Juridik står redo att hjälpa dig om du hamnat i tvist. Genom vårt ombudskap hoppas vi kunna minska påfrestningarna för dig.