Rättsskydd

I din hemförsäkring eller företagsförsäkring ingår ett rättsskydd. Om du hamnar i en tvist kan rättsskyddet i många fall stå för en del av dina ombudskostnader. Du får själv betala självrisken. Dock omfattas inte alla sorts tvister, dessutom finns vissa begränsningar. Vi hjälper dig att undersöka dina möjligheter att erhålla rättsskydd.

Rättshjälp

Om du hamnar i tvist och tjänar under 260 000 kr om året och dessutom saknar hemförsäkring, eller hamnar i en tvist som undantas av din hemförsäkring kan du i vissa fall få rättshjälp. Rättshjälp innebär att staten står för en del av dina ombudskostnader. Du får själv betala en rättshjälpsavgift.

 

Se vidare Rättshjälpsmyndigheten.

Kontakta gärna oss om du har frågor kring rättsskydd eller rättshjälp.